SEMUA PRODUK


SERI DEAR KIND: RUSA SUKA BERTEMAN

Oct 30, 2018
Rp49.000

Penulis: Benny Rhamdani
Ilustrator: Nabila Amanda
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN: 978-602-6633-76-7

 

 

 

Value:
Anak-anak akan belajar tentang kemandirian, sopan santun, keberanian, dan kosakata sederhana.

Konsep:
Mengenalkan character building dengan menggunakan karakter binatang. Binatangnya khas dari Indonesia. Diberikan pula informasi tambahan tentang binatang tersebut.

SERI DEAR KIND: GAJAH BILANG PERMISI

Oct 30, 2018
Rp49.000

Penulis: Ahmad Mahdi
Ilustrator: Ade Prihatna
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN: 978-602-6633-90-3
 

 

 

Value:
Anak-anak akan belajar tentang kemandirian, sopan santun, keberanian, dan kosakata sederhana.


Konsep:
Mengenalkan character building dengan menggunakan karakter binatang. Binatangnya khas dari Indonesia. Diberikan pula informasi tambahan tentang binatang tersebut.

SERI DEAR KIND: BERUANG BILANG MAAF

Oct 30, 2018
Rp49.000

Penulis: Benny Rhamdani
Ilustrator: Syarifah Tika
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN: 978-602-6633-77-4
 

 

Value:
Anak-anak akan belajar tentang kemandirian, sopan santun, keberanian, dan kosakata sederhana.


Konsep:
Mengenalkan character building dengan menggunakan karakter binatang. Binatangnya khas dari Indonesia. Diberikan pula informasi tambahan tentang binatang tersebut.
 

CERBIN DALAM ALQURAN: UNTA MUKJIZAT DARI BATU GUNUNG

Oct 30, 2018
Rp49.000

Penulis: : Irfan AmaLee
Ilustrator: Mantox Studio
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN 978-602-472-044-5
 

 

Konsep:

Cerita binatang memang memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Apalagi cerita binatang tersebut ada dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar mengenal Al-Quran melalui berbagai pintu masuk, salah satunya cerita bergambar. Melihat hal tersebut, Pelangi Mizan pun menerbitkan Cerita Binatang dalam A

CERBIN DALAM ALQURAN: ULAR, MUKJIZAT TONGKAT NABI MUSA

Oct 30, 2018
Rp49.000

Penulis: : Irfan AmaLee
Ilustrator: Mantox Studio
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN 978-602-472-043-8
 

 

 

Konsep:

Cerita binatang memang memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Apalagi cerita binatang tersebut ada dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar mengenal Al-Quran melalui berbagai pintu masuk, salah satunya cerita bergambar. Melihat hal tersebut, Pelangi Mizan pun menerbitkan Cerita

CERBIN DALAM ALQURAN: SEMUT PENGAWAL LEMBAH

Oct 30, 2018
Rp49.000

Penulis: : Irfan AmaLee
Ilustrator: Mantox Studio
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN 978-602-472-042-1
 

 

Konsep:

Cerita binatang memang memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Apalagi cerita binatang tersebut ada dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar mengenal Al-Quran melalui berbagai pintu masuk, salah satunya cerita bergambar. Melihat hal tersebut, Pelangi Mizan pun menerbitkan Cerita Binatang dalam A

CERBIN DALAM ALQURAN: KISAH GAGAK HABIL DAN QABIL

Oct 30, 2018
Rp54.000

Penulis: : Irfan AmaLee
Ilustrator: Mantox Studio
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN 978-602-472-041-4
 

 

 

Konsep:

Cerita binatang memang memiliki dayatariktersendiribagianak-anak. Apalagi cerita binatang tersebut ada dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar mengenal Al-Quran melalui berbagai pintu masuk, salah satunya cerita bergambar. Melihathaltersebut, PelangiMizan pun menerbitkanCeritaBinatang

CERBIN DALAM ALQURAN: PAUS DAN NABI YUNUS

Oct 30, 2018
Rp49.000

Penulis: : Ana P. Dewiyana
Ilustrator: Mantox Studio
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN 978-602-472-016-2
 

 

 

Konsep:

Cerita binatang memang memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Apalagi cerita binatang tersebut ada dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar mengenal Al-Quran melalui berbagai pintu masuk, salah satunya cerita bergambar. Melihat hal tersebut, Pelangi Mizan pun menerbitkan<

CERBIN DALAM ALQURAN: KELEDAI DAN NABI UZAIR

Oct 30, 2018
Rp49.000

Penulis: : Ana P. Dewiyana
Ilustrator: Mantox Studio
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN 978-602-472-017-9
 

Konsep:

Cerita binatang memang memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Apalagi cerita binatang tersebut ada dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar mengenal Al-Quran melalui berbagai pintu masuk, salah satunya cerita bergambar. Melihat hal tersebut, Pelangi Mizan pun menerbitkan Cerita Binatang dalam Al-Quran ini