Saliha

Menepati Janji

21 Aug 2018

administrator


Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat… Read More