CERBIN DALAM ALQURAN: UNTA MUKJIZAT DARI BATU GUNUNG

Rp 49.000,-
Author

Penulis: : Irfan AmaLee
Ilustrator: Mantox Studio
Penerbit: Pelangi Mizan
ISBN 978-602-472-044-5
 

 

Konsep:

Cerita binatang memang memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Apalagi cerita binatang tersebut ada dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar mengenal Al-Quran melalui berbagai pintu masuk, salah satunya cerita bergambar. Melihat hal tersebut, Pelangi Mizan pun menerbitkan Cerita Binatang dalam A


Aku unta mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Shaleh.

Aku muncul dari batu gunung yang kuat,

dalam kisah kaum Tsamud


Cerita Binatang Dalam Al-Quran